Rick Engelkes Producties (REP) heeft Schoeman tenant consultants betrokken bij de realisatie van besparingen op de huisvestingslasten en de ontwikkeling van het programma van eisen ten behoeve van het inzichtelijk maken van de ideale toekomstige huisvesting. Verder worden de servicekosten op legitimiteit onderzocht. Wij brengen hiertoe partijen bij elkaar en voeren constructief overleg dat tot directe resultaten heeft geleid.

Rick Engelkes Producties is producent van eigentijdse en verfrissende dramaproducties. Begonnen in het theater, maar inmiddels ook succesvol als film- en TV-producent. Met een unieke propositie en een onderscheidende werkwijze; doelgroep-denken in combinatie met een uitgelezen portfoliomanagement.

Voor meer informatie over Rick Engelkes Producties klik hier.