Schoeman tenant consultants heeft de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) geadviseerd met betrekking tot haar huisvestingsvraagstukken in Amsterdam.

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Zij pleit voor een optimale uitvoering van de euthanasiewet vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Klik hier voor meer informatie over de NVVE.