Schoeman tenant consultants heeft het Landelijk steunpunt Cliëntenraden (LSR) geadviseerd met betrekking tot haar huisvestingsvraagstukken in Utrecht.

Stichting LSR is hét landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap. Een koepelorganisatie van ruim 500 cliëntenraden in de gehandicapten- en curatieve sector. Stichting LSR biedt kwaliteitstoetsingen, trainingen, cliëntvertrouwenspersonen aan in alle sectoren van zorg.

Klik hier voor de website van Stichting LSR.