Intermedia Group heeft Schoeman gevraagd haar bij te staan met advies omtrent de aanhuur van circa 3.000 m2bedrijfsruimte alsmede circa 400 m² kantoorruimte in de regio Tilburg/Breda.

Intermedia Group (hierna: ‘Intermedia’) is geworteld in de regio, waar de Nederlandse lederindustrie haar oorsprong kent. Intermedia bedient wereldwijd de geïndustrialiseerde lederindustrie en daarnaast ook verspaningsindustrie, productiebedrijven in diverse branches en speciale machine- en apparatenbouw.

Klik hier voor meer informatie over Intermedia.