Amice Advocaten heeft Schoeman gevraagd haar bij te staan met advies omtrent de aanhuur dan wel heronderhandeling van circa 300 – 350 m² kantoorruimte in Utrecht.

Amice Advocaten is een middelgroot advocatenkantoor gevestigd te Utrecht en Almere, gespecialiseerd in dienstverlening aan het bedrijfsleven in binnen- en buitenland, met name actief in de industriële sector en bouw- en vastgoedsector.

Voor meer informatie over Amice Advocaten klik hier.